8 Days Ասիա
8 days

Մալդիվներ

Fun Island Resort and Spa Hotel Մալդիվները արևադարձային երկիր են Հնդկական օվկիանոսում, բաղկացած է 26 օղակաձև ատոլներից, որոնք բաղկացած են ավելի քան 1000 կորակյան կղզիներից: Այն հայտնի է իր լողափերով, կապույտ ծովալճակներով և հսկայական ստորջրյա ժայռերով: Մայրաքաղաք Մալեում կա ձկների աշխույժ շուկա,...

10% Discount
$660$594 View More
6 Days Singapore Maldives
6 days

Maldives always natural

The Maldives is a tropical nation in the Indian Ocean composed of 26 ring-shaped atolls, which are made up of more than 1,000 coral islands. It’s known for its beaches, blue lagoons and extensive reefs. The capital, Malé, has a busy fish...

$900 View More
COVID 19