8 Days Cuba
8 days

Autentica Cuba

Memories Varadero Beach Resort 4* Cuba is an incredible place, with a seemingly endless list of places to visit and things to do, whether you’re interested in museums, quaint towns and villages, stunning landscapes, time-honored train rides, or just soaking up the...

$900 View More
12 Days Cuba
12 days

Cuba

23.07.19-02.08.19 Կուբան անհավատալի երկիր է այցելությունների վայրերի անվերջ թվացող ցուցակով և զվարճանքներով, անկախ նրանից դուք հետաքրքրված եք թանգարաններով, ցնցող քաղաքներով թե գյուղերով, հիանալի բնապատկերներով, ժամանակի միջով անցած գնացքներով թե պարզապես կղզու հարուստ պատմությունով: Այժմ մենք կպատմենք ձեզ ամենահետաքրքիր վայրերի մասին, որպեսզի օգնենք...

$1,900 View More