EnglishRussianGermanFrenchItalianSpanishArmenian

Stonehenge - The Oldest In The World

  Duration: 10 days / 9 nights; Tour Type: Cultural, Historical; Best Period: May - October; Distance to be passed: 1300 km; Country: Armenia See more details

Holy Mount Ararat

Duration: 9 days / 8 nights; Tour Type: Cultural, Historical; Best Period: May - October; Distance: ~1080 km; Country: Armenia See more details

Guaranteed Departures

Duration: 8 days / 7 nights; Tour Type: Cultural, Leisure; Best Period: according to set dates; Distance: ~500 km; Country: Armenia See more details

Armenia – Top Destination of the year

Duration: 8 days / 7 nights; Tour type: Cultural, Historical, Wine; Best Period: March - November; Distance to be passed: ~1150 km; Coutnry: Armenia See more details

ARMENIA UNESCO

Duration: 8 days / 7 nights; Tour Type: Historical, Wine, Cognac, Hiking; Best Period: May - October; Distance to be passed: ~1550 km; Country: Armenia See more details

Following the Great Silk Road

Duration: 8 days / 7 nights; Tour Type: Silk Road, Cultural, Historical, Wine; Best Period: May - October; Distance to be passed: ~1050 km Countries: Georgia, Armenia See more details

Feel The Road from Armenia to Karabakh

  Duration: 14 days / 13 nights; Tour Type: Jeeping, Historical, Adventure, Wine Best Period: May - October; Distance: ~1900 km; Countries: Armenia, Nagorno-Karabakh See more details

Pearls of Caucasus

Duration: 13 days / 12 nights Tour type: Cultural, Historical, Wine, Gourmand Best Period: March - December Distance: Countries: Armenia, Georgia See more details

TAILOR MADE TOURS

I'ts Armenia

Currency

Գործակալներ ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում

 

ՀՀ Ընկերություն (Անհատ ձեռներեց) Գործունեության հասցե Կոնտակտային տվյալներ
1

''ՄԻՕՄ'' ՍՊԸ

Դավիթ Երանոսյան

ՀՀ, Գեղարքունիկի մարզ, ք. Մարտունի,Կամոյի 3

Հեռ. 091 294190

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2 Աննա Ճաղարյան ԱՁ ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք.Իջևան, Երևանյան 4

Հեռ .094 031020

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3 Աննա Հայրապետյան ԱՁ ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ Առաքելյան 1բն. 114

Հեռ. 097 240140

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4 Անահիտ Բաղդասարյան ԱՁ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 34/1

Հեռ. 093 413280

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5

''Սոյ'' ՍՊԸ 

Հ.Հարությունյաան

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան,Գ. Նժդեհի 20-14

Հեռ. 093 600976

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6 ''ՔՕՇԿ" ՍՊԸ Սպարտակ Ավագյան ՀՀ, Վայոց ձորի մարզ, ք.Եղեգնաձոր, Միկոյանի 3

Հեռ. 0281 22113

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7 Արթուր Վարդանյան ԱՁ ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Սարյան Փ/Տ/ 16 Գ. Հայթաղ 1135

Հեռ. 091 331044

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8

“ԲԻԻԿԻՊԵԴԻԱ” ՍՊԸ

Սիրարփի Միքայելյան

ՀՀ,Կոտայքի մարզ, գ.Մեղրաձոր 5 փ., տուն 1

Հեռ. 077 377410

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9

"ՌեսԱլ" ՍՊԸ

Վահան Մկրտչան

ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք Գյումրի,Երևանյան խճ.185

Հեռ. 094 201070

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10

"ԷլենԽաչուլ" ՍՊԸ

Սիրանուշ Բաղդասարյան

ՀՀ, Արագածոտն մարզ ք.Թալին,Խանջյան 6

Հեռ. 093 382121

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11 Արամ Առաքելյան ԱՁ ՀՀ, Արարատի մարզ ք. Արտաշատ , Օգոստոսի 23 75ա

Հեռ. 091 520276

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

12 "ՇԵՄՄ" ՍՊԸ Արամ Երանոսյան ՀՀ, Շիրակի մարզ ք.Գյումրի, Պլեխանովի 23

Հեռ. 094 100017 098 311002

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

13

''Վարանդա Թրավել'' ՍՊԸ 

Արուսյակ Ադամյան

ԼՂՀ ք. Ստեփանակերտ, Վ.Սարգսյան 6/24

Հեռ 097230730

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it