EnglishRussianGermanFrenchItalianSpanishArmenian

Stonehenge - The Oldest In The World

  Duration: 10 days / 9 nights; Tour Type: Cultural, Historical; Best Period: May - October; Distance to be passed: 1300 km; Country: Armenia See more details

Holy Mount Ararat

Duration: 9 days / 8 nights; Tour Type: Cultural, Historical; Best Period: May - October; Distance: ~1080 km; Country: Armenia See more details

Guaranteed Departures

Duration: 8 days / 7 nights; Tour Type: Cultural, Leisure; Best Period: according to set dates; Distance: ~500 km; Country: Armenia See more details

Armenia – Top Destination of the year

Duration: 8 days / 7 nights; Tour type: Cultural, Historical, Wine; Best Period: March - November; Distance to be passed: ~1150 km; Coutnry: Armenia See more details

ARMENIA UNESCO

Duration: 8 days / 7 nights; Tour Type: Historical, Wine, Cognac, Hiking; Best Period: May - October; Distance to be passed: ~1550 km; Country: Armenia See more details

Following the Great Silk Road

Duration: 8 days / 7 nights; Tour Type: Silk Road, Cultural, Historical, Wine; Best Period: May - October; Distance to be passed: ~1050 km Countries: Georgia, Armenia See more details

Feel The Road from Armenia to Karabakh

  Duration: 14 days / 13 nights; Tour Type: Jeeping, Historical, Adventure, Wine Best Period: May - October; Distance: ~1900 km; Countries: Armenia, Nagorno-Karabakh See more details

Pearls of Caucasus

Duration: 13 days / 12 nights Tour type: Cultural, Historical, Wine, Gourmand Best Period: March - December Distance: Countries: Armenia, Georgia See more details

TAILOR MADE TOURS

I'ts Armenia

Currency

PACKAGES

Փաթեթ N 1

Հանգիստ Ծաղկաձորի Ռոսիա հյուրանոցում, երկտեղանի համար (3 օր / 2 գիշեր) 100 000 ՀՀ դրամ,

ներառյալ՝ 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում,3-անգամյա սնունդ, Երևան-Ծաղկաձոր-Երևան փոխադրում:

 

Փաթեթ N 2

Հանգիստ Ծաղկաձորի Կեչարիս հյուրանոցում, երկտեղանի համար (3 օր / 2 գիշեր) 67 000 ՀՀ դրամ,

ներառյալ՝ 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում,նախաճաշ,Երևան-Ծաղկաձոր-Երևան փոխադրում:

Հյուրանոցի  կացությունը կազմում է 52 000ՀՀ դրամ:  

 

Փաթեթ N 3

Հանգիստ Ծաղկաձորի Կեչարիս հյուրանոցում, երկտեղանի համար (3 օր / 2 գիշեր) 80 000 ՀՀ դրամ,

ներառյալ՝ 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում,նախաճաշ,Երևան-Ծաղկաձոր-Երևան փոխադրում:

Հյուրանոցի կացությունը կազմում է 64 000 ՀՀ դրամ:  

 

Փաթեթ N 4

Հանգիստ Ծաղկաձորի Գլխավոր Մարզահամալիր, երկտեղանի համար (3 օր / 2 գիշեր) 85 000 ՀՀ դրամ,

ներառյալ՝ 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում, 3-անգամյա սնունդ,Երևան-Ծաղկաձոր-Երևան փոխադրում:

Հյուրանոցի կացությունը կազմում է 70 000 ՀՀ դրամ:  

 

Փաթեթ N 5

Հանգիստ Ծաղկաձորի Մարիոթ հյուրանոց, երկտեղանի համար (3 օր / 2 գիշեր) 95 000 ՀՀ դրամ,

ներառյալ՝ 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում,նախաճաշ,Երևան-Ծաղկաձոր-Երևան փոխադրում:

Հյուրանոցի կացությունը կազմում է 80 000 ՀՀ դրամ:  

 
<< Start < Prev 1 3 4 5 6 7 > End >>

Page 1 of 7