EnglishRussianGermanFrenchItalianSpanishArmenian

Stonehenge - The Oldest In The World

  Duration: 10 days / 9 nights; Tour Type: Cultural, Historical; Best Period: May - October; Distance to be passed: 1300 km; Country: Armenia See more details

Holy Mount Ararat

Duration: 9 days / 8 nights; Tour Type: Cultural, Historical; Best Period: May - October; Distance: ~1080 km; Country: Armenia See more details

Guaranteed Departures

Duration: 8 days / 7 nights; Tour Type: Cultural, Leisure; Best Period: according to set dates; Distance: ~500 km; Country: Armenia See more details

Armenia – Top Destination of the year

Duration: 8 days / 7 nights; Tour type: Cultural, Historical, Wine; Best Period: March - November; Distance to be passed: ~1150 km; Coutnry: Armenia See more details

ARMENIA UNESCO

Duration: 8 days / 7 nights; Tour Type: Historical, Wine, Cognac, Hiking; Best Period: May - October; Distance to be passed: ~1550 km; Country: Armenia See more details

Following the Great Silk Road

Duration: 8 days / 7 nights; Tour Type: Silk Road, Cultural, Historical, Wine; Best Period: May - October; Distance to be passed: ~1050 km Countries: Georgia, Armenia See more details

Feel The Road from Armenia to Karabakh

  Duration: 14 days / 13 nights; Tour Type: Jeeping, Historical, Adventure, Wine Best Period: May - October; Distance: ~1900 km; Countries: Armenia, Nagorno-Karabakh See more details

Pearls of Caucasus

Duration: 13 days / 12 nights Tour type: Cultural, Historical, Wine, Gourmand Best Period: March - December Distance: Countries: Armenia, Georgia See more details

2013թ. դեկտեմբերից «Տուր Ըդվայս» ՍՊԸ հանդիսանում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից հավատարմագրված սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություններ մատուցող օպերատոր ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում:

Գործակալներ

Դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել

1. Անձնագրի պատճեն

2. Բանկի կողմից կնքված պայմանագրի պատճեն

Պայմանագիր հաճախորդի հետ

- Ուղեգրերը տրամադրվում են բանկի կողմից վճարման մասին տրվող փաստաթուղթը ներկայացնելու դեպքում